Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler

Ozgur AKBALIK tarafından 30.12.2013 günü yazıldı
Genel Belgeler
 • Nüfus Cüzdanİ fotokopisi veya noter tasdikli suret,
 • İkametgâh belgesi veya hatlİ sabit cep telefonu, sabit telefon, doğalgaz, su-elektrik faturasİ (Son 3 ay içinde düzenlenmiŞ),
 • Gelir Belgesi,
 • Alİnacak konutun tapu aslİ üzerinden fotokopisi
Ücretli Çalışanlar için Genel belgelere ek olarak;
 • Son aya ait maaŞ bordrosu veya Şirket yazİsİ (Şirket yazİsİ alİnİyorsa Şirketin yetkili imza sirküleri)
Şahİs Firmasİ Sahipleri/Serbest Meslek Sahipleri içinGenel belgelere ek olarak;
 • Ticaret Sicil Gazetesi / Oda kayİt belgesi,
 • Vergi levhasİ,
 • Son üç yİl onaylİ bilanço,
 • Gelir tablosu/Hesap özeti,
 • Cari yİl mizanİ/Cari yİl hesap özeti
Tüzel KiŞi Firma Ortaklarİ içinGenel belgelere ek olarak;
 • Ticaret Sicil Gazetesi (KuruluŞ, son sermaye dağİlİmİnİ gösterir.),
 • İmza Sirküleri,
 • Vergi levhasİ,
 • Bilânço-gelir tablosu (son 3 yİl onaylİ),
 • Cari yİl imzasİ,
 • Faaliyet belgesi
Ozgur AKBALIK tarafından 30.12.2013 günü yazıldı

HEMEN ARA
HEMEN BAŞVUR